„Европейската революция“ – лекция на проф. Петър-Емил Митев

Лекцията „Европейската революция“ е изнесена от проф. Петър-Емил Митев през март 2013 г. като гост-лектор в Пловдивския университет по учебна дисциплина “Социология на мрежите (След модерността)“, водена от доц. д-р Андрей Райчев. 

Лекцията на проф. Петър-Емил Митев е разделена в четири записа, които може да намерите по-долу. 

INSO.bg не носи отговорност за съдържанието на външните връзки.
Вижте източника

INSO.bg не носи отговорност за съдържанието на външните връзки.
Вижте източника

INSO.bg не носи отговорност за съдържанието на външните връзки.
Вижте източника

INSO.bg не носи отговорност за съдържанието на външните връзки.
Вижте източника