Европейската революция (1789-1989) – лекция на проф. Петър-Емил Митев

Европейската революция (1789 – 1989) Лекция на проф. Петър-Емил Митев в лекционния курс на доц. Андрей Райчев в Пловдивския университет [...]

Всички 1 публикации са заредени