Общност

Изследователската мрежа на института се свързва с имената на:

Петър-Емил Митев

Професор Петър-Емил Митев (1936-2023) е един от основателите на института. Дългогодишен директор на Научноизследователския институт за младежта. В продължение на много години е председател на Българската социологическа асоциация. Преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Андрей Райчев

Андрей Райчев е философ и социолог. Автор на множество научни публикации, сред които сериозна популярност придобиват книгите „Привилегировани гледни точки“, както и „Време и нищо“ и „Какво се случи“ – в съавторство с Кънчо Стойчев.

Кънчо Стойчев

Кънчо Стойчев е пионер в областта на социалните и политическите изследвания, пазарните и медийните проучвания, и анализите на политическия преход на Балканите. Два мандата е избран за президент на световната Асоциация “Галъп интернешънъл“.

Първан Симеонов
Първан Симеонов

Първан Симеонов е доктор по политология. Изследовател и преподавател в различни области. Изпълнителен директор е на „Галъп интернешънъл болкан“.

Борис Попиванов

Борис Попиванов е доктор по политология, доцент в СУ „Св. Климент Охридски“, работи в областта на политическата теория, политическата социология и проблеми на гражданството.