Общност

Изследователската мрежа на института се свързва с имената на:

Петър-Емил Митев

Професор Петър-Емил Митев е един от основателите на института. Дългогодишен директор на Научноизследователския институт за младежта. В продължение на много години е председател на Българската социологическа асоциация. Преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Андрей Райчев

Андрей Райчев е философ и социолог. Автор на множество научни публикации, сред които сериозна популярност придобиват книгите „Привилегировани гледни точки“ и „Какво се случи“ (в съавторство с Кънчо Стойчев).

Кънчо Стойчев

Кънчо Стойчев е пионер в областта на социалните и политическите изследвания, пазарните и медийните проучвания, и анализите на политическия преход на Балканите.

Първан Симеонов
Първан Симеонов

Първан Симеонов е доктор по политология. Изследовател в областта на политическите партии. Изпълнителен директор е на „Галъп интернешънъл“. Участник в научни изследвания в различни области.

Борис Попиванов

Борис Попиванов е доктор по политология, доцент в СУ „Св. Климент Охридски“, работи в областта на политическата теория, политическата социология и проблеми на гражданството.