Услуги

Анализи, консултации, изследвания

Институтът „Иван Хаджийски“ притежава изключително надеждна експертиза по отношение на националния и международния политически процес. Имената на изследователите в института са достатъчно красноречиви за качеството на консултациите, които „Иван Хаджийски“ може да предоставя – както по отношение на теоретичното осмисляне на различни сфери на публичността, така и в областта на политическите технологии.

Аналитичната сила на института по социология „Иван Хаджийски“ почива на десетилетния опит в различни полета на социалните науки, както и на дейността на младите научни работници.

Изследователската мрежа на института е в състояние във всеки момент да отговори достатъчно гъвкаво и креативно на различни задачи.

Близкото сътрудничество с водещата социологическа агенция „Галъп интернешънъл“ предоставя възможност за емпирични изследвания в подкрепа на Вашите нужди.

Институтът по социология е в тясно сътрудничество с най-различни български и чуждестранни научни звена, което позволява разгръщане на изследователска дейност и партньорство в различни научни проекти.