Еднополюсен свят?

По темата разговарят Андрей Райчев, Радослав Илиев и Тончо Краевски.