Транскрипция на осемнадесети епизод на „Кръг Квадрат“ – Европа и кризите

Тончо Краевски, Димитър Ганев, Кънчо Стойчев и Андрей Райчев