Институт "Иван Хаджийски"

"Иван Хаджийски"

Патрон

Институтът за социални ценности и структури „Иван Хаджийски“ е институт по социология, пазител на архива на Иван Хаджийски, наследник на дейността на Научноизследователския институт за младежта.

Институтът представлява водещо научно звено, свързано с името на дългогодишния председател на специализирания научен съвет по политология проф. Петър-Емил Митев.

Той е един от основателите на института. Дългогодишен директор на Научноизследователския институт за младежта. В продължение на много години е председател на Българската социологическа асоциация. Преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Общност

Книги

Посвящается видному европейскому логику, критическому теооретику, иногда социологу и никогда философу, сделавшему эти рассказы возможными – Деяну Деянову, который (как известно его многочисленным друзьям) продолжает продолжать.