Интелектуалният дефицит и кризата на капиталистическата система-свят

На сайта на Института по социология „Иван Хаджийски“ започва поетапно публикуване на лекции на проф. Петър-Емил Митев, изнeсeни пред различни аудитории през годините, както и негови интервюта пред медии.

Целта е да се отдаде нужната почит на големия български учен, общественик и визионер, който допринесе не само за българската, но и за световната наука. Със задълбочените си познания, проф. Митев винаги е вдъхновявал и привличал публика от различни възрастови групи.

Докладът Интелектуалният дефицит и кризата на капиталистическата система-свят“ е част от сесия на Института за критически теории на свръхмодерността – „Как можем да проблематизираме свръхмодерния капитализъм? “, проведена в началото на 2016 г. Пълен запис в края на публикацията.

Резюме: През 90-те години на миналия век Бернард Мунтян (1919 – 2006) лансира тезата, че „лъжата е глобален проблем №1 за оцеляването на рода Homo Sapiens”. Междувременно на лъжата пораснаха дълги информационни крака.

В предложения доклад под „интелектуален дефицит” се разбира по-широко понятие за мислене (измерено с ключови оценки и управленски решения) под равнището на знанията, науката и възможностите на разума в съвременната епоха. „Лъжата” в този контекст е частен случай на съзнателно (злонамерено) произвеждане на интелектуален дефицит.

Докладът съдържа два аспекта: конкретно-исторически и теоретико-аналитичен. Парадоксът на епохата е, че се движи към „общество на знанието”, а интелектуалната недостатъчност се задълбочава, както личи от опитите за геополитическо инженерство и сблъсъка с радикалния ислям. Дешифрирането на парадокса отвежда към непреодолимата ирационалност, скрита в механизма на капиталистическото натрупване и в геополитическата безизходица на либералната идеология.

INSO.bg не носи отговорност за съдържанието на външните връзки.
Вижте източника