Македония на кръстопът

Период: 2007 – 2008 г.

Финансиране: Фондация Институт „Отворено общество”

Описание: Теренно антропологическо сканиране под ръководството на доц. д-р Антонина Желязкова с участието на Валери Григоров, Донка Димитрова, Таня Мангалакова и Любомир Петкашев.

Политологически анализ в разработка на проф. Петър-Емил Митев с участието на д-р Горан Стойковски и съдействието на Теодора Енчева, д-р Марин Лесенски и Румяна Бояджиева. Политологическият анализ включва: предизборна борба, електорален резултат и следизборната политическа конфигурация на основата на контент-анализ на програмни документи, предизборни лозунги, изявления на политически лидери, вторичен анализ на резултати от социологически проучвания, интервюта с експерти, медийни източници, статистически данни. Богатият емпиричен материал надхвърля далеч мащабите на публикацията и е основа за по-нататъшни проучвания.

Публикуваната в резултат на изследването книга съдържа основни изследователски резултати.


Не пропускайте

От Мрежата