Новите млади. Българската младеж и европейската перспектива

Период: 2002 – 2005 г.

Финансиране: Министерството на младежта и спорта и фондация „Изследване на младежта”

Описание: Проектът съдържа основните резултати от социологическото проучване „Младежки барометър 2002”, осъществено от фондация „Изследване на младежта” и Института за социални ценности и структури „Иван Хаджийски”. Теренната работа на изследването и първичната обработка на информацията е осъществена от „G Consulting” с ръководител Живко Георгиев.

В рамките на национално-представителното проучване саосъществени 1009 интервюта с респонденти на възраст 15+. При младежките подизвадки са получени допълнително 478 интервюта с роми, 472 интервюта е етнически турци, 464 интервюта с етнически българи, 350 интервюта с българи мюсюлмани. Общо проведените стандартизирани интервюта с младежи на възраст 15 – 30 години са 1764. За нуждите на анализа и към младежките подизвадки са добавени младежките интервюта от националното представително проучване.

Формираната съвкупност от младежки интервюта обхваща: 655 етнически българи; 491 роми; 489 етнически турци; 355 младежи от общността на българите мюсюлмани; 5 лица с друга етнокултурна идентичност. Така анализът отразява резултатите от проучването на 1995 млади хора в страната.

Финалният резултат от проекта е публикуването на сборник, съставен от проф. Петър-Емил Митев – „Новите млади. Българската младеж и европейската перспектива”, в който се поместват резултатите от изследването, както и множество статии на: Мария Белчева, Минчо Семов, Венцел Райчев, Петър Балкански, Момчил Василев, Китан Китанов, Атанас Георгиев, Андрей Бунджулов и Сийка Ковачева.


Не пропускайте

От Мрежата