Поредица от изследвания за оценка на административното обслужване

Период: 2005 г.

Бюджет на проекта: 18 000 лв.

Описание: 1) Изследователска работа и съставяне на методиката на регистрация; 2) Анализ на емпиричните данни и изготвянето на изследователския доклад от второто национално представително изследване от юни 2006 за оценка на административното обслужване; 3) Анализ на емпиричните данни и изготвянето на изследователския доклад от проведените 49 дълбочинни интервюта в градовете София, Варна, Перник, Брезник и селата Велковци и Селановци; 4) Научен анализ на данните от проведения медиен мониторинг в периодичния печат. (Сред част от  ключовите думи са: “административен капацитет”, “бюрокрация”, “държавна администрация”, “електронен подпис”, “електронно правителство”, “Министър/во на държавната администрация”, “Николай Василев” и др.

 


Не пропускайте

От Мрежата