Организиране и провеждане на 18 двудневни обучителни семинара

Организиране и провеждане на 18 двудневни обучителни семинара на тема “Обучение на представители на структурите на гражданското общество в по-малките български градове в реализирането на местни политики чрез партньорство и диалог с администрацията” в 18 малки градове и обучаване на общо 720 души от цялата страна.

Период: януари 2008 – декември 2008 г.

Бюджет на проекта – 258 898 лв. (година на получаване – 2008 г. и 2009 г.)

Финансиране: ОПАК

Описание: Обучени са общо 720 души от 18 малки градове (с население между 10 000 и 50 000 души). Проектът включваше също и разработването на учебна програма и изготвянето на учебни материали. Бяха проведени осемнадесет двудневни обучителни семинари в градовете: Ловеч, Лом, Кнежа, Дупница, Сандански, Етрополе, Търговище, Свищов, Трявна, Смолян, Панагюрище, Сопот, Силистра, Провадия, Каварна, Нова Загора, Чирпан и Несебър.


Не пропускайте

От Мрежата