Биография

Борис Попиванов е доктор по политология, доцент в СУ „Св. Климент Охридски“, работи в областта на политическата теория, политическата социология и проблеми на гражданството, автор на научни публикации на български, английски, френски и сръбски език.