Проф. Петър-Емил Митев представя книгата си "Българите. Социологически погледи"

Проф. Петър-Емил Митев представи в предаването „12+3“ на програма „Хоризонт“ книгата си „Българите. Социологически погледи“:

Книгата представлява сумарен резултат от социологически изследвания, които са правени в продължение на повече от 40 години и са с опит да се види тенденцията, т.е. процесите в българското общество. В този период в България се извършиха фундаментални промени. През 1989 г. завърши една система, която беше заменена от друга система. Тези промени са толкова фундаментални, че са на степен, при която се губи приемствеността.

Той допълни:

Основният наблюдателен пункт в книгата е младежта, смяната на поколенията. В книгата са проследени различните фази на процес на еманципация на младежта и точно тук изследванията на социолога Иван Хаджийски са незаобиколимият елемент. В книгата са публикувани изследвания така, както през седемдесетте и осемдесетте години са били публикувани и които отразяват процеса на освобождаване на младите хора от патриархалната зависимост. Както личи от изследването младите хора се еманципират най-напред в своя личен живот: избират сами брачен партньор, професия. Следващата крачка в този процес на еманципация обаче сблъсква младите хора с обществото, в което живеят, защото модернизацията, която протича в условията на социализма и която има несъмнени показатели като урбанизацията, индустриализацията, образователното равнище, е едностранчива и не включва съответна политическа демократизация.


Не пропускайте

От Мрежата