Иска се повече взаимодействие между институциите, отговорни за младежките политики

Разширяване на комуникацията между институциите, отговорни за младежките политики в страната, по-добро взаимодействие между местното и националното ниво, както и разширяване на достъпа до информация и услуги.

Това са основните въпроси, които изпъкнаха в изследователска програма на Института по социология „Иван Хаджийски“ за обзор на младежките политики в страната. Институтът помогна на Националния младежки форум и Фондация „Фридрих Еберт“.

Темите бяха представени от изследователя Яница Петкова. Тя е един от основните изследователи в проекта.

INSO.bg не носи отговорност за съдържанието на външните връзки.
Вижте източника

Той завърши с доклад, който да представи оценката на самите младежи за националната стратегия за младежта. Заглавието на доклада е „Младежката политика в България: предизвикателства и перспективи“. Той вече може да бъде намерен онлайн.

Докладът бе представен от основните си автори в специално онлайн събитие  – доц. Албена Танева и Лилия Еленкова. Старт на дискусията даде заместник-председателят на Националния младежки форум Розалина Недкова. Беше отчетен и добър резултат от взаимодействието на НМФ и Министерството на младежта и спорта в активизирането на диалога.

Розалина Недкова напомни и основните цели на проекта: получаването на обратна връзка за изпълнението на изтичащата Национална стратегия за младежта 2010-2020 и изготвянето на препоръки, които новата стратегия за младежта трябва да отрази.

Мария Петрова от Фондация „Фридрих Еберт“ наблегна на важността на подобни изследвания, които допринасят за актуализацията на младежките политики – за обективна картина за състоянието на сектора. Петрова подчерта и ролята на Националния младежки форум като основна младежка организация в страната.

Всички експерти се обединиха около ключово понятие: взаимодействие. Както взаимодействие между националните и местните институции, така и между младежките организации и представителите на държавната власт.

Доц. Албена Танева не подмина и безспорно постигнатото до този момент – наличието на изградена инфраструктура на младежката политика в страната. Танева обаче наблегна и на възможните проблеми, които трябва да посрещне следващата стратегия за младежта – фрагментацията на политиките за младежта, опасността от казионност, свеждането на младежта до публика, а не основен участник в изготвянето и прилагането на политиките, които я засягат.

Лилия Еленкова, един от експертите, изготвили доклада, припомни, че от съществено значение по време на следващия стратегически период е установяването на връзки между локално, регионално и национално ниво на младежката политика.

Представянето на доклада предизвика и дискусия с немалко въпроси. Сериозен интерес, както се очаква, предизвика и разходването на средствата за младежка политика.

Може да изтеглите доклада свободно от ТУК.

Пълен запис от събитието може да видите ТУК.


Не пропускайте

От Мрежата