Кольо Колев в семинар на "Иван Хаджийски" за социалната стратификация

Вътрешен семинар за социалната стратификация у нас в последните години събра изследователите от института по социология „Иван Хаджийски“. Основен лектор бе социологът Кольо Колев. Той представи сравнителни данни от последните 12 години.

Колев изследва измеренията на социалното разслояване на база на показатели на потреблението в изследване на на над 20 хиляди пълнолетни лица по съпоставима методика от 1999 г. досега. Скоро предстои мащабните изследователски резултати на Колев да бъдат представени подробно тук.

4 април 2011 г.


Не пропускайте

От Мрежата