Невъзможно е да се говори за проф. Петър-Емил Митев в минало време

Борис Попиванов: за неговите подходи, методи, идеи и резултати може да се говори в сегашно време. Те не са от типа на „едно време беше актуално“. Той е наш съвременник, съвременник на днешните търсения и проблеми в социалните науки, част не просто от историята на нашите науки, а от тяхното настояще – смятам, че и от тяхното бъдеще.

Колеги, приятели, общественици, изследователи, последователи и ученици на проф. Петър-Емил Митев се събраха в Аулата на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, за да отдадат почит на големия български философ и социолог. Събитието беше организирано от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, издателство „Изток-Запад“, издателство „Захари Стоянов“ и Институтя по социология „Иван Хаджийски“ с акцент върху последните две книги на професора – „Анамнеза на промяната“ (2022) и „Карл Маркс и след него…“ (2023).

За заслугите, научните приноси, величината и мащаба на идеите на Петър-Емил Митев припомниха издателите Иван Гранитски и Любен Козарев, както и политолозите Борис Попиванов и Първан Симеонов.

Иван Гранитски подчерта, че проф. Петър-Емил Митев е учен от световна величина, а в България се нарежда заедно с Бернард Мунтян и Исак Паси, оформящи заедно „Голямото трио“ на българската философия. Любен Козарев пък сподели лични спомени за взаимодействието си с Митев през годините, съвместните им дейности, както и задълбочените лични разговори за България и света. Първан Симеонов припомни за огромната менторска роля, която е имал проф. Митев върху формирането му като изследовател и за общата им работа в Института по социология „Иван Хаджийски“.

Борис Попиванов, като близък сподвижник на Петър-Емил Митев, направи пространен преглед на научното наследство, което оставя професорът след себе си. Митев има ключова роля в утвърждаването на фигурата на Иван Хаджийски; оставя траен отпечатък върху развитието на социологията на младежта в глобален мащаб; има огромни приноси в сферата на социологията на социалната стратификация, съсредоточени предимно в анализа и равносметката върху процесите на декласация и рекласация; безспорен авторитет у нас и в чужбина като един от най-ярките изследователи на българския постсоциалистически преход към демокрация; един от най-проникновените тълкуватели на делото на Карл Маркс и марксизма.

Проф. Петър-Емил Митев напусна земния си път на 12 септември 2023 г. на 87-годишна възраст. Той бе съосновател и дългогодишен ръководител на Института по социология „Иван Хаджийски“.

Снимки от събитието:


Не пропускайте

От Мрежата