Проф. Волфганг Нецкер: Изследванията и резултатите на Петър-Емил Митев дадоха важни импулси за развитието на младежките и социалните изследвания

IN MEMORIAM

За първи път се срещнахме на научна конференция на Централния институт за младежки изследвания, която се проведе между 8 и 10 октомври 1975 г. в Лайпциг. Тогава всички участници оставихме ведрите си усмивки в групова снимка, за да я имаме за спомен когато се разделим. На много повече мисли ни навежда нашият спомен за живота и делото на Петър-Емил Митев, наш приятел и партньор в младежките и социалните изследвания. Неговите научни и обществени постижения утвърдиха авторитета му не само в неговата родина България, но и в другите „братски“ страни. В тогавашната Източна Германия неговите изследователски резултати и научно-практически предложения дадоха важни импулси за развитието на младежките и социалните изследвания.

Петър-Емил беше не само приятел. Беше не само прецизен организатор на многостранни семинари и конференции, или ключов участник в тях. Той имаше значителен принос за по-доброто взаимно опознаване на социалистическите страни. Благодарение на Петър-Емил можахме да установим множество лични и понякога топли контакти и приятелства с редица изследователи от България, сред които бих споменал специално Светла Фридрих и Иван Велев. С подкрепата на Петър-Емил стана възможно да се организира един творчески отдих на всички представители на тогавашния Централен институт за младежки изследвания на ГДР в Приморско. Участниците в събитието и сега отправят своята голяма благодарност за това.

Личните ни срещи в Лайпциг, едно посещение до Рьокен и Шулпфорта, местата, където е роден и е завършил гимназия Фридрих Ницше – високо ценен от Петър-Емил – също задълбочиха неговите близки връзки с лайпцигските му колеги.

Днес се връщаме с хубави чувства към миналите години на съвместна работа в младежките и социалните изследвания, макар и донякъде със съжаление, че в Европа преобладават съвсем различни условия, че всичко е ориентирано към бизнеса, а вместо да възраждаме приятелства се възражда войната.

Скъпи Петре, приятелите ти от Лайпциг те изпращат с дълбока тъга в последния ти път към вечния ти покой.

В болката си искаме да утешим твоите близки в тяхното последно сбогом. Винаги ще те помним, скъпи Петре! Пожелаваме ти от цялото си сърце да почиваш в мир!

С любящ последен поздрав от твоите лайпцигски приятели,

Волфганг Нецкер,

13 септември 2023 г.


Не пропускайте

От Мрежата