Да отместваш бариери. Дисциплини, епохи, поколения

Повече от шест десетилетия проф. Петър-Емил Митов отмества бариери и гради мостове между дисциплини, епохи, поколения в развиващото се в света и времето българско общество. Прави го неизменно и неуморно с мощна ерудиция, сила и благородство на ума, всеотдайност към науката, убедително слово, ясни граждански позиции. Тази книга събира 29 учени от България и чужбина, от различни дисциплини и различни поколения, които, мислейки с преподавателя и учителя и в диалог с учения и колегата проф. Митев, изразяват своята интелектуална и човешка благодарност към него.

Своеобразието на книгата, посветена на проф. Петър-Емил Митев, се корени в рядко срещания, но откровено видим и интензивен комуникативен заряд. Книгата е илюстрация на тази диалогична среда, в която се включват и подсилват смислово всички участващи в списването ѝ автори. Книга – словесен израз на почит на учениците към Учителя, реализиран в теорията на най-дълбоката свързаност – общите научни търсения.

Проф. Райчо Пожарлиев, СУ „Св. Климент Охридски“

Книгата представя гледните точки и изследователските постижения на учени от различни поколения, ценностно и смислово обединени от уважението и преклонението пред учителя, учения и общественика проф. Петър-Емил Митев. Участието на чуждестранни автори в свидетелство за трансграничната значимост на творчеството на учения и изследователя проф. Петър–Емил Митев.

Доц. дпн Милена Стефанова, СУ „Св. Климент Охридски“


От Мрежата