Разказ за разказите за времето

  Разказ за разказите за времето. Това е названието на цикъла лекции на Андрей Райчев пред Института за критически теории на свръхмодерността (ИКТС https://icts.bg/). С двуседмична цикличност Райчев представя своята концепция с Кънчо Стойчев за философско осмисляне на времето – с критически преглед на научната мисъл по темата през вековете.

При спазване на всички противоепидемични мерки и при онлайн въвлеченост на повечето участници, новата зала „Джеймс Баучер“ се превърна в запазена територия за активностите на Деян Деянов и ИКТС. А няколко лекционни и дискусионни курсове в последните години събраха интерес сред академичната общност.

Дискутант в цикъла на Райчев сега е доц. Дарин Тенев, а за онлайн дискусията се грижи д-р Георги Медаров. Събитията са част от Академична ризома „Критика и хуманизъм“.


Не пропускайте

От Мрежата