Обучителни семинари и дискусии (2005 – 2006 г.)

Семинар за представители на младежки неправителствени организации и местната власт на тема „Социално-политическо участие на младите хора в демократичния процес”;

Информационно-обучителна публична дискусия на тема «Евроинтеграцията – шансове и рискове» в контекста на подготовката на членството на България в ЕС;

Информационно-обучителна публична дискусия на тема «Евроинтеграцията – шансове и рискове» в контекста на подготовката на членството на България в ЕС;

Двудневен обучителен семинар за представители на младежки неправителствени организации и местната власт на тема „Социално-политическо участие на младите хора в демократичния процес”.


Не пропускайте

От Мрежата