„Култура на мира, идентичности и междуетнически отношения в Сърбия и на Балканите в процеса на евроинтеграция“

„Култура на мира, идентичности и междуетнически отношения в Сърбия и на Балканите в процеса на евроинтеграция“
2005-2010
Министерство на науката на Република Сърбия
Изпълнител: Философски факултет на Нишкия университет
Ръководител на проекта: проф. Любиша Митрович
Български участници: Петър-Емил Митев, Борис Попиванов


Не пропускайте

От Мрежата