Биография

Андрей Райчев е философ и социолог. Автор на множество научни публикации, сред които сериозна популярност придобиват книгите „Привилегировани гледни точки“ и „Какво се случи“ (в съавторство с Кънчо Стойчев).

Андрей Райчев
Андрей Райчев

Андрей Райчев (роден 1955 г.) е философ и социолог. Завършил е Софийския университет с научна степен доктор по социология. Старши научен сътрудник втора степен. Бил е директор на Института за изследване на младежта (1988 г.), и по-късно (1990 г.) директор на Националния център за изучаване на общественото мнение.

Андрей Райчев се превръща в основна фигура на българските политически изследвания. Автор е на книгата „Привилегировани гледни точки“. През 2008 г. в съавторство с Кънчо Стойчев издава книгата „Какво се случи“, в която интерпретира т.нар. „български преход“ и обявява неговия край, а през 2023 г. двамата издават философския трактат за времето „Време и нищо“. Междувременно излиза книгата му с Александър Андреев „Време и всичко“. Основен интерпретатор на Хегел и Маркс у нас.

Част е от философския Институт за критични теории на свръхмодерността.

Вдъхновител на нашумелия телевизионен формат „Кръг квадрат“ в телевизия „7/8“.

Редовен анализатор на политическия процес.