Българската младеж 2018/2019

ИЗСЛЕДВАНИЯ ЗА МЛАДЕЖТА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА 2018/2019:

„Изследвания за младежта в Югоизточна Европа 2018/2019“ е международен младежки изследователски проект, проведен едновременно в десет страни от Югоизточна Европа: Албания, Босна и Херцеговина, България, Хърватия, Косово, Македония, Черна гора, Румъния, Сърбия и Словения. Основната цел на изследването е да идентифицира, опише и анализира младежките нагласи и модели на поведение в съвременното общество. Данните са събрани в началото на 2018 г. и в проучването участваха повече от 10 000 души на възраст 14-29 години от гореспоменатите страни от Югоизточна Европа. Изследването обхваща широк кръг от проблеми, касаещи техния опит и стремежи в различни сфери на живота, като образование, заетост, политическо участие, семейни отношения, свободно време и използване на информационни и комуникационни технологии, но също и техните ценности, нагласи и убеждения.Емпиричното изследване е представено в десет национални и едно регионално проучване, публикувани на английски и на съответните национални езици.

Можете да изтеглите книгата свободно от ТУК.


От Мрежата