Българите. Социологически погледи

    В книгата са актуализирани фундаменталните въпроси, поставени от основателя на българската социология Иван Хаджийски:
– Откъде тръгваме?
– Какъв път сме изминали?
– Докъде сме стигнали?
– Накъде отиваме?
Социологията е наука, в която личността влага своето въображение и евристични възможности.
Социологията е занаят, при практикуването на който резултатът зависи от овладяването на технически похвати и методики, от коректното спазване на правила и процедури.
Социологията е бизнес, който изисква определени ресурси и може да ги възпроизвежда или увеличава.
Социологията обаче е и нещо друго; тя е не само познание за обществото, но и самата е обществена дейност. Тя губи смисъла си извън обществената реализация или го променя, ако тази реализация не отговаря на научната достоверност.
Източник: Издателство „Изток-Запад“


От Мрежата