Младите хора в европейска България. Социологически портрет 2014

Книгата може да свалите от ТУК.
Книгата, която представяме на читателя, е социологически портрет на младите хора в днешна България – двадесет и пет години след началото на Промяната и седем години след присъединяването на страната към Европейския съюз. Изминатият път след 1989 година е резултат на стремежите и усилията на няколко поколения. Макар и обществената действителност да не съвпада с най-смелите очаквания на първото посткомунистическо поколение, нито с изискванията на днешните млади, тя представлява качествено нова реалност, в която младите правят своите жизнени избори. На кръстопътя към зрелостта българските младежи се чувстват свободни да избират от много по-голяма палитра от възможности, отколкото техните родители и прародители, независимо че днес и рисковете пред младежките преходи са много по-големи. Съавторството на книгата е плод на дългогодишно сътрудничество на двама български изследователи от различни поколения, но с общ интерес към обществените промени, въплътени в смяната на поколенията. Проучването, което стои в основата на книгата, е направено по инициатива на фондация „Фридрих Еберт” и с академичното съдействие на Клаус Хюрелман. Дължим специална благодарност на Михаела Малер от българската секция на фондацията за ефективната организация на работата и удоволствието от съвместните дискусии. Изказваме благодарност на Живко Георгиев и Ирен Цанкова от агенция „Галъп интернешънъл” за емпиричната база на изследването, която ни позволи да направим и сравнения във времето, да уловим тенденциите на промяна в младежките преходи. Признателни сме на Светослав Митев за допълнителната обработка на данни от различни изследвания. Не може да не отбележим и важната роля на Румяна Бояджиева за съдържателната и техническата редакция на текста. Най-горещо благодарим за споделените мнения и отделеното време на младите хора, участвали в изследването. На тях и посвещаваме тази книга.


От Мрежата