Новият преход. Как протестите променят демокрацията

Заглавие: Новият преход. Как протестите променят демокрацията

Автор: Светлин Тачев

Протестните мобилизации в България от 2011-2014 г. започнаха революция в разбирането и преосмислянето на представителната демокрация, в опита на гражданите да създават нови форми, които да отговарят на структурните изменения на обществените отношения. Липсата на ефективни механизми за участие в политическия процес създадоха поле на гражданска активност, която беше извънинституционална. Затова и натрупаната енергия, която изби в търсенето на канали за участие в демократичния процес, стана възможен фактор за преодоляването на кризата на представителната демокрация в България. Това не значи просто укрепване на старите институции, а преход към нова форма на демокрация – демокрация, която разширява инструментариума си и включва все повече хора в политическите процеси.

Източник: „Български книжици“

Книгата е налична и в книжарница „Нисим“.

 

 


От Мрежата