Общност

Изследователската мрежа на института се свързва с имената на:

проф. Петър-Емил Митев е един от основателите на института. Дългогодишен директор на Научноизследователския институт за младежта. В продължение на много години е  председател на Българската социологическа асоциация. Преподавател в Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Андрей Райчев е философ и социолог. Автор на множество научни публикации, сред които сериозна популярност придобиват книгите „Привилегировани гледни точки“ и „Какво се случи“ (в съавторство с Кънчо Стойчев).

Кънчо Стойчев е социолог, един от собствениците на „Галъп интернешънъл“. Наред с Андрей Райчев, се превръщат в едни от най-популярните лица на социологията в най-новата ни история.

Борис Попиванов е доктор по политология, доцент в СУ „Св. Климент Охридски“, работи в областта на политическата теория, политическата социология и проблеми на гражданството, автор на научни публикации на български, английски, френски и сръбски език

Първан Симеонов е доктор по политология. Изследовател в областта на политическите партии. Изпълнителен директор е на „Галъп интернешънъл“. Участник в научни изследвания в различни области.