Кръг Квадрат епизод 65: Живеем ли в държавен капитализъм?

Атанас Пеканов, Димитър Гърдев, Кънчо Стойчев и Андрей Райчев разговарят по икономически теми

За водещата роля на държавите в днешната икономика;

За регулациите, ръста и социална държава;

Губи ли днес капиталистическата класа властта си?

За това, че глобализацията се оказа отчасти икономически успешна, но политически се провали;

За това, че днес е напълно премахната връзката между предмет и стойност.

INSO.bg не носи отговорност за съдържанието на външните връзки.
Вижте източника