Кръг Квадрат епизод 62: Дефицитите на съвременния западен човек

Константин Вълков, Първан Симеонов, Андрей Райчев и Тончо Краевски

Разговор за бъдещето – случва ли се днес нещо качествено ново?

За това, че европеецът от Просвещението до сега е свързвал бъдещето с идея;

Хората ли са различни, или новото е, че днес лесно можем да чуем или прочетем мислите им?

За това, че справедливостта днес все по-често не е идея, а потребителска стока;

INSO.bg не носи отговорност за съдържанието на външните връзки.
Вижте източника