Кръг Квадрат епизод 26: Защо е важно да четем

В студиото на „Кръг Квадрат“ разговарят Александър Кьосев, Андрей Райчев, Радослав Илиев и Тончо Краевски

Защо печатната книга вече не осигурява истинска масовост и въздействие?

Каква да бъде целта на съвременното хуманитарно образование?

За връзката между литературния и религиозния канон;

За утопията за световна литература;

За времената, в които четенето е било разглеждано, като вредно и ненужно занимание;

За фундаменталната заявка на Просвещението, че светът е разбираем за всеки човек;

Отново ли се намираме в един неразбираем за нас свят?

Зачерква ли човечеството важността на миналото?

За недостатъците на съвременния литературен канон;

Да бъде ли изкаран литературният канон от обучението по четене?

Отива ли си класическото четене?

Изглежда ли днес четенето като форма на конформизъм?

INSO.bg не носи отговорност за съдържанието на външните връзки.
Вижте източника