Основни младежки изследвания в България

Изследвания за младежта в Югоизточна Европа 2018/2019″

Период: 2018 г.

Финансиране: Фондация „Фридрих Еберт“

Изследването е част от международен проект, реализиран в 11 страни на бивша Източна Европа. Инициатор, финансов спонсор и организатор на проекта е фондация „Фридрих Еберт“. В известен смисъл проектът е продължение на цикъла от проучвания в същия регион в периода 2011 – 2015 г.

Целта на проучването е да се направи социологически портрет на поколението от възрастовата група 14 – 29 години и да се отчетат настъпилите промени.

Използвани са количествени и качествени методики. Работата на терен е осъществена от „Галъп интернешънъл”.

Анкетното проучване е проведено от 22 януари до 6 март 2018 г. Генералната съвкупност е 1 148 907 души. В представителното проучване е използвана двустепенна гнездова извадка, разделена на административни райони (28 региона) и по градски райони (административен център, малък град и село). Обем на извадката – планиран – 1000; реализиран – 1016 респонденти. Претегляне на данните е осъществено на основата на показателите пол, възраст, местоживеене и етническа принадлежност. Данни за тези параметри са взети от „Националния статистически институт 2016” и „Преброяване 2011” за етническата принадлежност.

Качествените методики включиха дълбочинни интервюта и фокус групи. Проведени са общо 12 дълбочинни интервюта. Подборът е извършен с оглед на показателите пол, местоживеене, възраст и етническа принадлежност. Групови дискусии са осъществени в две фокус групи. В първата група респондентите са на възраст 14 – 19 години. Във втората – на възраст 20 – 29 години.

Финалният резултат от проекта е публикуван в книгата „Българската младеж 2018/2019“ с автори: проф. Петър-Емил Митев, доц. Сийка Ковачева, доц. Борис Попиванов и д-р Първан Симеонов.

Повече за книгата може да видите ТУК.

 

Младите хора в европейска България. Социологически портрет 2014.

Период: 2014 г.

Финансиране: Фондация „Фридрих Еберт“

Описание: В България работата по проекта е ръководена от Петър-Емил Митев и Сийка Ковачева, а теренното набиране на информация е осъществено от агенция „Галъп интернешънъл“: анкетното допитване – 12-30 юни, а дълбочинните интервюта – юли-август 2014 г.

Методиката за набиране на първична информация е комбинация от количествено допитване по стандартизиран въпросник и качествено проучване по метода на дълбочинното интервю. Целевата група са млади хора на възраст 14-27 г.; генералната съвкупност според националното преброяване на населението от март 2011 г. може да се оцени на 1 224 000 души.

Методиката включва национално-представителна извадка за количественото изследване и целева извадка за дълбочинни интервюта. В представителното проучване е използвана двустепенна гнездова извадка (206 гнезда), сертифицирана по области (28) и тип населено място (столица, областен център, малък град и село) на основата на систематичен случаен подбор на избирателните секции в страната. Обемът на реализираната извадка е 1030 интервюта. В качественото изследване са проведени десет дълбочинни интервюта, разпределени по равно по пол и по възраст до 20 и над 20 години.

Финалният резултат от проекта е публикуван в книгата „Младите хора в европейска България. Социологически портрет 2014“ с автори: проф. Петър-Емил Митев и доц. Сийка Ковачева.

Повече за книгата може да видите ТУК.

 

„Новите млади. Българската младеж и европейската перспектива“

Период: 2002 – 2005 г.

Финансиране: Министерството на младежта и спорта и фондация „Изследване на младежта”

Описание: Проектът съдържа основните резултати от социологическото проучване „Младежки барометър 2002”, осъществено от фондация „Изследване на младежта” и Института за социални ценности и структури „Иван Хаджийски”. Теренната работа на изследването и първичната обработка на информацията е осъществена от „G Consulting” с ръководител Живко Георгиев.

В рамките на национално-представителното проучване са осъществени 1009 интервюта с респонденти на възраст 15+. При младежките подизвадки са получени допълнително 478 интервюта с роми, 472 интервюта е етнически турци, 464 интервюта с етнически българи, 350 интервюта с българи мюсюлмани. Общо проведените стандартизирани интервюта с младежи на възраст 15 – 30 години са 1764. За нуждите на анализа и към младежките подизвадки са добавени младежките интервюта от националното представително проучване.

Формираната съвкупност от младежки интервюта обхваща: 655 етнически българи; 491 роми; 489 етнически турци; 355 младежи от общността на българите мюсюлмани; 5 лица с друга етнокултурна идентичност. Така анализът отразява резултатите от проучването на 1995 млади хора в страната.

Финалният резултат от проекта е публикуването на сборник, съставен от проф. Петър-Емил Митев – „Новите млади. Българската младеж и европейската перспектива”, в който се поместват резултатите от изследването, както и множество статии на: Мария Белчева, Минчо Семов, Венцел Райчев, Петър Балкански, Момчил Василев, Китан Китанов, Атанас Георгиев, Андрей Бунджулов и Сийка Ковачева.