112 години от рождението на Иван Хаджийски

  Преди 112 години се роди Иван Хаджийски. Живя кратко, за да остави наследство като творец, изследовател, визионер.

Всяка година, в дните около 13 октомври, институтът „Иван Хаджийски“ припомня за делото на своя патрон. В последните години екипът на института успя, заедно с родния на Хаджийски Троян, да вдъхнови и няколко тематични събития. Нашият институт носи отговорността на името.

Мъчим се днес да подпомагаме живителното обществено самовглеждане, което да направи нашия народ по-зрял, честен и успешен.

Публикувано на