„Култура на мира, идентичности и междуетнически отношения в Сърбия и на Балканите в процеса на евроинтеграция“

„Култура на мира, идентичности и междуетнически отношения в Сърбия и на Балканите в процеса на евроинтеграция“

2005-2010

Министерство на науката на Република Сърбия

Изпълнител: Философски факултет на Нишкия университет

Ръководител на проекта: проф. Любиша Митрович

Български участници: Петър-Емил Митев, Борис Попиванов